Materijali

Materijali za namještaj DRVOtehnike
su provjereni i vrhunske kvalitete

Postoji široki izbor materijala koji se s vremenom, trendovima i razvojem tehnologije mijenjao. Izbor materijala uvelike ovisi i o vrsti namještaja. Unatoč promjenama kroz vrijeme i dalje je najčešće korišteni materijal – drvo, bez obzira radi li se o pločastom namještaju ili o nekom drugom namještaju koji sadrži dijelove načinjene od drva

IVERICA

Iverica je vrsta pločastog materijala koje se izrađuje od sitnih komada (ivera) različite vrste drveta (bukva, grab, lipa). Iveri se prešaju i međusobno spajaju sintetičkim vezivima pod pritiskom u tri sloja. Unutrašnji sloj je od krupnijih ivera a vanjski slojevi su od sitnijih ivera. Takav pločasti materijal se još naziva i “sirova iverica” te se kao takva malo manje koristi direktno u proizvodnji namještaja (koristi se za izradu kostura i nevidljivih dijelova namještaja), jer iziskuje dodatnu obradu, odnosno oblaganje površinskog sloja. Iverica se oblagala prije nego se na tržištu pojavila oplemenjena iverica.

OPLEMENJENA IVERICA (IVERAL)

Sam naziv „oplemenjena iverica“ nam govori da je sirova iverica dorađena i oplemenjena melaminskim folijama. Oplemenjivanjem melaminskim folijama površina iverice postaje otpornija na udarce, ogrebotine, vlagu, paru i kiseline. Oplemenjena iverica uvelike doprinosi izgledu namještaja jer su melaminske folije dostupne u svim bojama, različitih uzoraka i dizajna, glatke ili pak s imitacijom reljefa pravog drveta. Oplemenjena iverica je najrasprostranjeniji pločasti materijal upravo zbog navedenih osobina, a pored toga jednostavna je za obradu i rezanje (pravocrtni ili pak u bilo kojem drugom obliku) te za taj postupak nije potrebna nikakva prethodna priprema. U našoj proizvodnji koristimo Egger iverale.

Iverali se najčešće koriste u izradi korpusa namještaja, ali vrlo često i u izradi ostalih dijelova namještaja. Nakon obrade rezanjem nad iveralima se vrši završna obrada lijepljenja rubnih ABS traka kako bi se prekrili rubovi pločastih dijelova. Taj postupak se još naziva i kantiranje

MDF

MDF ili mediapan, kako je poznatiji na našem području je vrsta pločastog materijala koji se može opisati kao srednje gusti vlaknasti materijal u obliku ploča. Mediapan se izrađuje prešanjem drvene prašine (najčešće bukva, smreka, jela i les) i vezivnih sredstava (ljepilo i polimerske smole). Mediapan ima gušću i homogeniju strukturu od iverice te je stoga otporniji na vlagu i sva druga mehanička naprezanja. MDF je vrlo pogodan za obradu i rezanje. Velika prednost mediapana je ta što se može obrađivati na tradicionalan način kao i puno drvo. Mediapan ploče u proizvodnju dolaze sirove ili jednostrano oplemenjen bijelom folijom. U bilo kojem od navedenih izvedbi mediapan zahtjeva završnu obradu lakiranjem, laminiranjem ili furniranjem.

HDF

HDF je poznatiji pod imenom lesonit. Ima sličnu strukturu kao i MDF ali je prešan pod većim pritiskom tako da ima visoku tvrdoću. U proizvodnji namještaja najčešće koristi HDF debljine 4mm, sirov ili jednostrano oplemenjen melaminskom folijom. Koristi se za izradu elemenata namještaja, najčešće poleđine i neke detalje namještaja u kombinaciji sa iveralima i mediapanom. Pogodan je za rezanje i obradu, a najčešće se nad njim ne vrši nikakva završna obrada iako je to po potrebi i želji moguće.